VÅRA FORSKRINGSPROJEKT

MÖTESPLATS NORRBY

Ett områden, som ligger utanför storstadsregionerna men ändå har prägel av s.k. miljonprogramsområde, är Norrby i Borås. "Mötesplats Norrby" syftar till att fungera som ett nav och motor för att främja den intrerkulturella dialogen - men hur?

SOCIAL HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING: EXEMPLET ALE OCH FALKÖPINGS KOMMUNER

Social hållbar utveckling är en grund för samhörighet och gemenskap i all kommunalt utvecklingsarbete. Hur den visionen kommer till uttryck i retorik och praktik är utgångspunkten i en studie utifrån två kommuner i regionen, Ale och Falköping.

POLICY FÖR INKLUDERING OCH ÖKAD MÅNGFALD: EN STUDIE OM KOMMUNLEDNING, CIVILSAMHÄLLETS ENGAGEMANG OCH RÄTTIGHETSBÄRARNAS PERSPEKTIV.

I detta projekt studerar vi hur en mindre kommun inom VGR arbetar för att uppnå en socialt hållbar samhällsutveckling i relation till en ökad mångfald bland invånarna. I studien undersöker vi hur kommunen hanterar frågor kring deltagande, inkludering och tillgänglighet till rättigheter för befolkningen i stort och i relation till grupper i behov av särskilt stöd mera specifikt.

THE SCHOOL AS A ARENA FOR INTEGRATION

This study concerns the role of education in managing social and ethnic diversity in a small municipality in the Region Västra Götaland. The overriding societal goals of Region Västra Götaland are to create social equity and sustainability. Equal access to education is central to achieving these goals.