RELEVANT KUNSKAP OCH KOMPETENS

I Västra Götalandsregionen vill man att ett gemensamt Västra Götaland, jämställdhet, integration samt internationalisering ska genomsyra regionen. Därför behövs relevant kunskap och kompetens för att leda utvecklingen i banor som gynnar alla, oavsett bakgrund.

Kulturinsatser i "utsatta områden"

Denna rapport är en djupanalys av integrationsinsatser i några så kallade utsatta områden i Västra Götaland. Syftet är att samla bedömningsunderlag gällande satsningar som bidrar till delaktighet, hållbar utveckling och social sammanhållning som därför ska stödjas på ett mer strategisk och långsiktig basis. Analysen tar också upp frågan om Forskningsrådet för interkulturell dialog (FID) med syfte att komma med rekommendationer gällande hur kunskaper och erfarenheter som FID genererat kan tas vara på samt kulturnämndens fortsatta arbete med interkulturell dialog.

Rasoul Nejadmehr

Det 1
Sida