Varför ett forskningsråd för interkulturell dialog?

Bakgrunden till forskningsrådet är de ökade klyftorna mellan inrikes- och utrikesfödda och deras barn. Skillnaderna rör områdena hälsa, medellivslängd, utbildning, bostadsmarknad, arbetsmarknad och valdeltagande. Individers känsla av att inte kunna delta i eller påverka beslutsprocesser i samhället medför ökade sociala risker. Västra Götalandsregionen vill att jämställdhet, integration och internationalisering ska genomsyra den regionala utvecklingen. Därför behövs relevant kunskap och kompetens för att leda utvecklingen i banor som gynnar alla, oavsett bakgrund.

VEM ÄR VI?

Forskningsrådet för interkulturell dialog är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Rådet består av forskare från de tre lärosätena samt en processledare som utses av Västra Götalandsregionen

VAD GÖR VI?

Forskningsrådet tillför kunskap till offentliga förvaltningar, skolor och civilsamhället för att motverka diskriminering, rasism och exkluderande normer så att inrikes- och utrikesfödda kan föra dialog som jämlikar.

  • Utveckla samverkan i Västra Götaland kring forskning och utbildning
  • Identifiera forskningsbehov och behov av ny kunskap
  • Initera innovativa forskningsprojekt
  • Tillgängliggöra forskningsresultat
INTERKULTURELL DIALOG