DELAKTIGHET SOM MOTKRAFT MOT EXTREMISM

24 OKTOBER 2019, KL. 13.30-15.30, GÖTEBORG

 Att motverka extremism har blivit till en av de största utmaningarna för europeiska demokratier idag. Frågan är komplicerad och kräver kunskap, kompetens och lämpliga metoder. Vi bjuder in dig till en inspirerande halvdagskonferens, där såväl erfarenheter av praktiskt arbete med temat som forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras.

PROGRAM:

KL. 13.30

ETT EXEMPEL MED FUNGERANDE INTERCULTURALISM FRÅN MECHELEN, BELGIEN

BART SOMERS, BORGMÄSTARE, MECHELEN, BELGIEN

I detta seminarium kommer Bart Somers, borgmästare i den belgiska staden Mechelen, att dela med sig av sitt framgångsrika arbete mot extremism. I sin föreläsning kommer han att dela med sig av berättelsen om staden Mechelen som lyckades ta vara på potentialen i invånarnas mångfald och göra den till en tillgång. Det är en berättelse om hur invånarnas delaktighet kan motverka extremism och skydda demokratin.

KL. 14.15

I YTTRANDEFRIHETENS GRÄNSLAND; ARBETSSÄTT I MÖTET MED ELEVER SOM GER UTTRYCK FÖR EXTREMA ÅSIKTER

Emma Arneback, docent i pedagogik vid Örebro universitet

Emma Arneback är docent i pedagogik vid Örebro universitet. Hon bedriver forskning om skolans värdegrundsuppdrag. Hon kommer att diskutera frågan om hur lärare i olika utbildningskontexter kan motverka rasism. Under föreläsningen presenteras olika arbetssätt som används av lärare när elever ger uttryck för extrema åsikter i skolan – och de möjligheter och utmaningar som lärare upplever i dessa möten.

15.30

FRÅGOR OCH DISKUSSIONER

OM TALARNA:

Emma Arneback är docent i pedagogik vid Örebro universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för skolans värdegrundsuppdrag och hur lärare i olika utbildningskontexter arbetar för att motverka rasism.

Bart Somers is a Flemish politician, member of the Open-VLD party, where he has fulfilled various functions. He has been minister-president of the region of Flanders, party president for five years. Currently he is the Group chairman for Open VLD in the Flemish Parliament and president of the ALDE-group in the Committee of the Regions. He has been Mayor of the Belgian town of Mechelen since 2001 and a Member of the Committee of the Regions (CoR) since 2004. Bart was rapporteur for the opinion “Combatting radicalization: mechanism for prevention on a local and regional level” which was accepted on 15th of June 2016 in the Committee of the Regions.  In 2016 he won the World Mayor Prize, which honors mayors and their communities that have welcomed refugees and offered them safety, shelter and support. In that year he also wrote a book called ‘Living together. A hopeful strategy against ISIS’, which is translated into German in the beginning of 2018 and was listed in the top 20 of bestselling books.

Välkomna!

Forskningsrådet för interkulturell dialog

Göteborgsregionen

Anmälan: