KONFERENS: INTERKULTURELL DIALOG SOM EN VÄG TILL JÄMSTÄLLDHET

Tid: 23 november 2018, 9.00–17.00

Lokal: Elite Park Avenue hotell, Kungsportsavenyen, 36 Göteborg

Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige?

Nationalismens framväxt innebär stora utmaningar för jämställdhet och jämlikhet. Principen om icke-diskriminering är universell och oberoende av kulturer. Kulturell mångfald står för variationsrikedomen av kulturella uttryck och preferenser. Interkulturell dialog är ett medel för att skapa förståelse och samspel mellan människor med olika kulturella preferenser på jämlik basis. Begreppet genus ska ge oss en fördjupad förståelse gällande ojämlikheter mellan kvinnor män i olika samhällen. 

I många samhällen måste kvinnor vara mycket bättre än män för att få samma lön som män. Detsamma gäller utrikes födda i jämförelse med inrikes födda. Diskriminering är med andra ord intersektionell – kön, etnicitet och andra diskrimineringsgrunder kan förstärka varandra. 

Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?

Årets konferens handlar om dessa frågor. 

Deltagare i konferensen erbjuds också ett fritt ex av antologin Interkulturell dialog i teori och praktik, som publiceras i november. 

Program

Moderator:

Dona Hariri

9.00

Rasoul Nejadmher
  Nationalism, interkulturell dialog och jämställdhet
9.45  Fataneh Farahani
  Den eviga förhandlingen: Sexism, rasism och kulturkrocksklyschor i ett föränderlig politiskt och kulturellt landskap  
10.30 Fika
11.00 Amal Azzudin & Naa Densua Tordzro
  Activism through storytelling and textiles
11.45    Lunch
13.00 Lena Martinsson
  En visionär kritik av jämställdhet - om vikten av pluralism och öppenhet
13.45 Farida Ahmadi & Soheila Haidari
  Intercultural dialogue in action
14.30 Kaffe
15.00 Annemarie van Geel
  Gender equality: inspiration from female activists in the Arab world
15. 45 Panel med alla talare
17.00 Avslutning med mingel och bokrelease; du får ditt fria ex av antologin Interkulturell dialog i teori och praktik 

Talare

Farida Ahmadi har  arbeidet med opplysende helsearbeid på landsbygda i Afghanistan, særlig rettet mot kvinner og barn. Sammen med fem andre kvinner stiftet og drev jeg kvinneorganisasjonen RAWA (Revolutionary Assosiation of Women of Afghanisthan). Denne organisasjonen utviklet seg fra å ha noen få medlemmer i Kabul til å bli en landsdekkende organisasjon som også har hatt internasjonal betydning. Jeg kom til Norge i 1991 som flyktning. Her startet jeg organisasjonen Kvinner mot fundamentalisme. Som forfatter er jeg ganske fersk, men er ønsket om å formidle kunnskap og opplysning er en driftkraft i meg som har vært der hele mitt liv. Se även Faridas hemsida: http://www.faridaahmadi.com/no...

Fataneh Farahani är docent i etnologi och forskar och undervisar vid institutionen för etnologi, genus, och religion historia, Stockholm universitet. Genom att placera kön och sexualitet i centrum, hon behandlar frågor om andrifering, subjektivitet, aktörskap och marginalitet inom olika västerländska mångkulturella sammanhang. Som Wallenberg Academy Fellow och genom komparativa projektet “Cartographies of Hospitality”, Farahani studerar förhållanden som villkorar gästfrihet. Hennes forskning och intresse är formad av följande: diaspora, transnationalism och forced migration, feminist postkoloniala teorier, vithet studier, kunskapsproduktion och forskning metodologi, genus och sexualitet, maskulinitet studier, Islam, och mellanöstern studier.

 Amal Azzudin is a campaigner for human rights and social justice in Scotland. She is the Human Rights and Equalities officer (refugees) at the Mental Health Foundation.

Amal has a BA in Community Development and an MSc in Human Rights and International Politics from the University of Glasgow.

Amal is well known as one of the Glasgow Girls, a group of seven school girls from Drumchapel High School who campaigned to stand up against dawn raids, detention and deportation of asylum seekers in Glasgow. The Glasgow Girls story has since been turned into two BBC documentaries, a stage musical and a television musical drama.

Amal continues to campaign and has visited refugees in Greece and Calais.

In August 2016, Amal was named as one of the Saltire Society's Outstanding Women of Scotland inductees alongside such illustrious company as JK Rowling, Annie Lennox and Sarah Brown.

Amal is also an Ambassador for the Scottish Refugee Council.

Naa Densua Tordzro is a Ghanaian, Fashion Designer, Dressmaker and fashion researcher based in Glasgow Scotland, She and her husband Dr Tordzro have been been instrumental in introducing and sustaining and interest in Adinkra symbols and Ghanaian Cultural values in Scotland. She also designs and produces the wardrobe of Ha Orchestra. As a traditional music composer and singer, she has composed for and sings with the Glasgow Highlife Band. Naa Densua uses her expertise in Adinkra symbols and textile printing to promote creativity, equality and social change for the better.

In this presentation she will be talking about her knowledge in Ghanaian textile and fashion.

Naa Densua Tordzro aspires to develop her academic work researching ways in which clothing creates, deconstructs and challenges gender and class perceptions, interpretations in the contexts of comfortability, functionality and aesthetics.

Soheila Haidari är afghansk kvinnoaktivist och styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén.

Lena Martinsson är professor i genusvetenskap på Göteborgs universitet. Hon har skrivit om jämställdhet och mångfaldsarbete i rikspolitik, näringsliv och skola.  2016 skrev hon tillsammans med en rad kollegor boken Challenging the myth of gender equality in Sweden. Hon har studerat kvinno- och lgbtq rörelser i bland annat Pakistan och arbetar förnärvarande med transnationella köns- och sexualitets rörelser. 2018 kom boken Dreaming global change; Doing local feminisms (tillsammans med Diana Mulinari).

Rasoul Nejadmehr är självständig forskare och arbetar som regionutvecklare inom Västra Götalandsregionen och är processledare för Forskningsrådet för interkulturell dialog. Rasoul har publicerat böcker som Befria oss från mångkulturalism (Nature & Kultur, 2009, tillsammans med Sven-Eric Liedman och Darish MoavenDoust), Education, Sceince and Truth (Routledge, 2009), Kampen om det moderna i Iran (2003). Han är också redaktör till antologin Interkulturell dialog i teori och praktik, som kommer att lanseras i samband med konferensen.

Annemarie van Geel is an arabist and gender specialist. She works as an independent advisor and trainer on Middle East affairs, gender equality and diversity, and intercultural communication. Clients include NGOs, governments, and international organisations such as the UN. In 2018, Annemarie published her book Gender Segregation, Islam, and Modernity in Saudi Arabia and Kuwait drawing on her 140 interviews with Saudi and Kuwaiti women on gender equality. Her second book is due to be published in 2020. Annemarie studied and worked in Egypt, Palestine, Syria, Yemen, Saudi Arabia and Kuwait and speaks fluent Arabic.