EN KONFERENS OM FLYKTINGKRISEN - HUR TAR VI HAND OM MÄNNISKORNA?

Hur har resurserna använts och vilka effekter har man nått? Har de lett till några samarbeten och dialog över organisations- och kulturgränser? Vilka lärdomar kan vi dra gällande civilsamhällets roll i krissituationer? 

Under hösten 2015 satsade Västra Götalandsregionen två miljoner kronor för att välkomna flyktingar med kultur. Man gjorde det möjligt för civilsamhällets aktörer, organisationer och föreningsliv, att söka pengar.

Över 250 ansökningar kom in. Av dessa beviljades 65.

25 februari 2015 hölls en konferens om flyktingkrisen.