FORSKNINGSRÅDET FÖR INTERKULTURELL DIALOG I ALMEDALEN

Hur kan inrikes- och utrikesfödda mötas som jämlikar? Hur kan vi motverka exkluderande normer, lyssna på varandra och skapa ett gott samhälle? Vi vill bort från att prata integration och istället tala om interkulturell dialog: att mötas som jämlikar. Enkelt? Nej. Men möjligt med interkulturell dialog som verktyg.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd arrangerar seminariet Interkulturell dialog; ett nytt sätt att angripa en gammal utmaning under Almedalsveckan 2016. Under seminariet presenteras Forskningsrådet: Västra Götalandsregionens unika samarbete med tre lärosäten, Göteborgs Universitet, Högskolan i Väst och Högskolan Borås.

 

Tid: 5/7 klockan 9-10.45 
Plats: Länsteatern, Bredgatan 10