KUNSKAPSDAG OM DELAKTIGHET

24 NOVEMBER 2017, 9.00–16.00, SCANDIC CROWN, GÖTEBORG

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet. Men vad innebär det att vara delaktig? Vems delaktighet talar vi om och delaktighet på vems villkor? Vad gör delaktighet för skillnad i organisationer och verksamheter? Vad finns för samband mellan delaktighet och hållbar samhällsutveckling?

 

Om dessa frågor handlar kunskapsdagen 24:e november 2017. Dagen består av föreläsningar, valbara workshops och paneldiskussioner. Föreläsare och workshopsledare kommer från praktik och forskning. Dessutom presenterar vi goda exempel från Sverige och andra europeiska länder. 

Välkomna!