SEMINARIE OM INTEGRATIONENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Under våren 2017 anordnades en seminarieserie där olika aspekter av integration uppmärksammades. Utbildningssatsningen forsätter under hösten, och planen är att den även ska löpa under 2018.

Det är samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Forskningsrådet för interkulturell dialog, Högskolan Väst (Forskningsmiljön Forskning i och för det nya arbetslivet LINA och Välfärdsverkstaden) samt Trollhättan stad, och inbjudna är personal i trestadsområdet som arbetar med nyanlända.

För närmare information se bifogade inbjudningar. 

Inbjudan Seminarieserie Interkulturalitet Inkludering

Inbjudan Seminarieserie Interkulturalitet Inkludering Hösten 2017