Låt oss tala om interkulturell dialog!

Forskningsrådet för interkulturell dialog (FID) är en grupp forskare från tre lärosäten, Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Forskningsrådet har i uppdrag av Västra Götalandsregionen att bedriva studier i interkulturell dialog.

Interkulturell dialog, ett verktyg för egenmakt och social inkludering

Bakgrunden till forskningsrådet är de ökade klyftorna mellan inrikes- och utrikesfödda och deras barn.

Skillnaderna rör områdena hälsa, medellivslängd, utbildning, bostadsmarknad, arbetsmarknad och valdeltagande. Individers känsla av att inte kunna delta i eller påverka beslutsprocesser i samhället medför ökade sociala risker.

Västra Götalandsregionen vill att jämställdhet, integration och internationalisering ska genomsyra den regionala utvecklingen. Därför behövs relevant kunskap och kompetens för att leda utvecklingen i banor som gynnar alla, oavsett bakgrund.

Jämlika barn lyckas bäst – Hur ger vi alla barn jämlika förutsättningar till ett gott liv? Konferens 28 nov. 2019, 9.00-16.00, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
19 06 11

Jämlika barn lyckas bäst – Hur ger vi alla barn jämlika förutsättningar till ett gott liv? Konferens 28 nov. 2019, 9.00-16.00, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg Hur ska samhället erbjuda alla barn jämlika möjligheter för att leva ett gott liv?  Vi vet att familjens socioekonomiska bakgrund, utbildningsnivå samt var barn växer upp påverkar d...

Läs mer

Interkulturell dialog

Forskningsrådet tillför kunskap till offentliga förvaltningar, skolor och civilsamhället för att motverka diskriminering, rasism och exkluderande normer så att inrikes- och utrikesfödda kan föra dialog som jämlikar.