Om oss

Forskningsrådet för interkulturell dialog är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Rådet består av forskare från de tre lärosätena samt en processledare som utses av Västra Götalandsregionen

Vad gör vi?

Forskningsrådet tillför kunskap till offentliga förvaltningar, skolor och civilsamhället för att motverka diskriminering, rasism och exkluderande normer så att inrikes- och utrikesfödda kan föra dialog som jämlikar. Rådet arbetar med att:

  • Utveckla samverkan i Västra Götaland kring forskning och utbildning
  • Identifiera forskningsbehov och behov av ny kunskap
  • Initera innovativa forskningsprojekt
  • Tillgängliggöra forskningsresultat


Relevant kunskap och kompetens

I Västra Götalandsregionen vill man att ett gemensamt Västra Götaland, jämställdhet, integration samt internationalisering ska genomsyra regionen. Därför behövs relevant kunskap och kompetens för att leda utvecklingen i banor som gynnar alla, oavsett bakgrund.