News

The Region Västra Götaland has established the Center for Intercultural Dialogue and Research. The Center will arrange seminars, initiate education and research dealing with intercultural dialogue.

19 06 11
SAVE THE DATE Jämlika barn lyckas bäst – Hur ger vi alla barn jämlika förutsättningar till ett gott liv? Konferens 28 nov. 2019, 9.00-16.00, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Jämlika barn lyckas bäst – Hur ger vi alla barn jämlika förutsättningar till ett gott liv? Konferens 28 nov. 2019, 9.00-16.00, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg Hur ska samhället erbjuda alla barn jämlika möjligheter för att leva ett gott liv?  Vi vet att familjens socioekonomiska bakgrund, utbildningsnivå samt var barn växer upp påverkar deras möjligh...

Läs mer

19 05 24
Delaktighet som motkraft mot extremism, 24 oktober 2019, kl. 13.30-15.30, Göteborg

Att motverka extremism har blivit till en av de största utmaningarna för europeiska demokratier idag. Frågan är komplicerad och kräver kunskap, kompetens och lämpliga metoder. Vi bjuder in dig till en inspirerande halvdagskonferens, där såväl erfarenheter av praktiskt arbete med temat som forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras. phttp://regionkalender.vgregion... ...

Läs mer

19 05 24
Delaktighet som motkraft mot extremism, 24 oktober 2019, kl. 13.30-15.30, Göteborg

Att motverka extremism har blivit till en av de största utmaningarna för europeiska demokratier idag. Frågan är komplicerad och kräver kunskap, kompetens och lämpliga metoder. Vi bjuder in dig till en inspirerande halvdagskonferens, där såväl erfarenheter av praktiskt arbete med temat som forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras. phttp://regionkalender.vgregion... ...

Läs mer

Archive