News

The Region Västra Götaland has established the Center for Intercultural Dialogue and Research. The Center will arrange seminars, initiate education and research dealing with intercultural dialogue.

19 04 24
Social hållbarhet

Falköpings kommun har under senare år bedrivit ett utvecklingsarbete med social hållbarhet som mål. I rapporten ”Social hållbarhet – kommunalt utvecklingsarbete i praktiken” (2019) beskrivs kommunens förändringsresa över tid samt inrättandet av ett socialt hållbarhetsutskott för att politiskt ytterligare stärka samordning och strategiska insatser. ...

Läs mer

19 01 25
Forskningsrådet i samarbete med högskolan

Hb Art 181219...

Läs mer

19 01 19
Publicering av antologin Interkulturell dialog teori och praktik

Interkulturell Dialog Teori Och Praktik Inledning...

Läs mer

Archive