News

The Region Västra Götaland has established the Center for Intercultural Dialogue and Research. The Center will arrange seminars, initiate education and research dealing with intercultural dialogue.

19 01 25
Forskningsrådet i samarbete med högskolan

Hb Art 181219...

Läs mer

19 01 19
Publicering av antologin Interkulturell dialog teori och praktik

Interkulturell Dialog Teori Och Praktik Inledning...

Läs mer

19 01 19
RAPPORT FRÅN KONFERENSEN INTERKULTURELL DIALOG SOM EN VÄG MOT JÄMSTÄLLDHET, 23 NOV. 2018, GÖTEBORG

Nationalism, interkulturell dialog och jämställdhet Vem äger dialogen i ett samhälle? Vem hörs mest och vilka håller tyst? Har det betydelse för vilka frågor som ställs? Allt detta styrs av mer eller mindre uttalade normer i ett samhälle. Den växande nationalismen är inget enskilt politiskt parti är ingen enskild rörelse utan är kopplad till tankemönster som rör jämställdhet, jämlikhe...

Läs mer

Archive