News

The Region Västra Götaland has established the Center for Intercultural Dialogue and Research. The Center will arrange seminars, initiate education and research dealing with intercultural dialogue.

18 09 19
Konferens: Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet

Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet Tid: 23 november 2018, 9.00–16.00 Lokal: Hotell Park Aveny, Göteborg Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige? Principen om icke-diskriminering är universell och oberoende av kulturer. Kulturell mångfald står för variationsr...

Läs mer

18 09 10
Samverkansmodell asylsökande och nyanlända

Ett pilotprojekt med stöd av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd i syfte att främja asylsökandes och nyanländas integration har genomförts i Götene och Karlsborgs kommun under 2017/2018. För att synliggöra och analysera erfarenheter av samverkan med olika aktörer har VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog i samarbete med Högskolan i Borås bedrivit följeforskning ...

Läs mer

18 03 25
SAVE THE DATE

Interkulturell dialog som en väg till jämställd Tid: 23 november 2018, 9.00–16.00 Lokal: Hotell Park Aveny, Göteborg Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige? Principen om icke-diskriminering är universell och oberoende av kulturer. Kulturell mångfald står för variationsrikedo...

Läs mer

Archive