19 04 24
Social hållbarhet

Falköpings kommun har under senare år bedrivit ett utvecklingsarbete med social hållbarhet som mål. I rapporten ”Social hållbarhet – kommunalt utvecklingsarbete i praktiken” (2019) beskrivs kommunens förändringsresa över tid samt inrättandet av ett socialt hållbarhetsutskott för att politiskt ytterligare stärka samordning och strategiska insatser.

« Tillbaka