19 01 25
Forskningsrådet i samarbete med högskolan

Forskningsrådet samarbetar med Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Artikeln är ett exempel på att detta samarbete både uppmärksammas och utgör en viktig del i forskning vid lärosätena för att främja en god samhällsutveckling.

HB Art 181219

« Tillbaka