Aktuellt

Forskningsråd för interkulturell dialog ska arrangera konferenser samt initiera utbildning och forskning på temat interkulturell dialog.

Årets medmänskliga kommun

Raoul Wallenberg Academys pris till Årets medmänskliga kommun har 2018 tilldelats Falköpings kommun. FID har under de senaste åren bedrivt följeforskning med fokus på Social hållbarhet Barn och unga och aktivt gett stöd i kommunens process. Se vidare tre rapporter under rubriken Publikationer samt följande länk:

https://www.falkoping.se/kommunpolitik/nyheterkommunpolitik/kommunpolitik/falkopingarsverigesforstamedmanskligakommun.5.11e69d71165480ff3c414b4.html

18 09 19
Konferens: Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet

Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet Tid: 23 november 2018, 9.00–17.00 Lokal: Elite Park Avenue hotell, Kungsportsavenyen, 36 Göteborg Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att m...

Läs mer

18 09 10
Samverkansmodell asylsökande och nyanlända

Ett pilotprojekt med stöd av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd i syfte att främja asylsökandes och nyanländas integration har genomförts i Götene och Karlsborgs kommun under 2017/2018. För att synliggöra och analysera erfarenheter av samverkan med olika aktörer har VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog i samarbete med Högskolan i Borås bedrivit följeforskning ...

Läs mer

18 03 25
​​konferens om Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet

Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet Tid: 23 november 2018, 9.00–16.00 Lokal: Hotell Park Aveny, Göteborg Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige? Principen om icke-diskriminering är universell och oberoende av kul...

Läs mer

Arkiv