Aktuellt

Forskningsråd för interkulturell dialog ska arrangera konferenser samt initiera utbildning och forskning på temat interkulturell dialog.

18 03 25
SAVE THE DATE ​​konferens om Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet

Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet Tid: 23 november 2018, 9.00–16.00 Lokal: Hotell Park Aveny, Göteborg Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige? Principen om icke-diskriminering är universell och oberoende av kulturer. K...

Läs mer

18 03 25
SAVE THE DATE-

...

Läs mer

17 09 11
Seminarie om integrationens utmaningar och möjligheter

Under våren 2017 anordnades en seminarieserie där olika aspekter av integration uppmärksammades. Utbildningssatsningen forsätter under hösten, och planen är att den även ska löpa under 2018. Det är samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Forskningsrådet för interkulturell dialog, Högskolan Väst (Forskningsmiljön Forskning i och för det nya arbetslivet LINA och Välfärdsverkstaden) s...

Läs mer

Arkiv