Aktuellt

Forskningsråd för interkulturell dialog ska arrangera konferenser samt initiera utbildning och forskning på temat interkulturell dialog.

17 09 11
Seminarie om integrationens utmaningar och möjligheter

Under våren 2017 anordnades en seminarieserie där olika aspekter av integration uppmärksammades. Utbildningssatsningen forsätter under hösten, och planen är att den även ska löpa under 2018. Det är samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Forskningsrådet för interkulturell dialog, Högskolan Väst (Forskningsmiljön Forskning i och för det nya arbetslivet LINA och Välfärdsverkstaden) s...

Läs mer

17 08 13
KUNSKAPSDAG OM DELAKTIGHET 24 NOVEMBER 2017, 9.00–16.00, SCANDIC CROWN, GÖTEBORG

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet. Men vad innebär det att vara delaktig? Vems delaktighet talar vi om och delaktighet på vems villkor? Vad gör delaktighet för skillnad i organisationer och verksamheter? Vad finns för samband mellan delaktighet och hållbar samhällsutveckling? &nbsp...

Läs mer

17 06 02
Migration, integration and multiculturalism: Experiences from The Netherlands, By Arjan Verdooren

Coming from the Netherlands, I have noticed quite some similarities between Sweden and my country of origin. Both are quite egalitarian societies. Both have a relatively large welfare state, a (more or less) symbolic monarchy and very unreliable summer weather. As a Dutchman, I additionally have regular déjà vu feelings when confronted with the Swedish debate and rhetoric around immigration and mu...

Läs mer

Arkiv