Aktuellt

Forskningsråd för interkulturell dialog ska arrangera konferenser samt initiera utbildning och forskning på temat interkulturell dialog.

17 06 02
Migration, integration and multiculturalism: Experiences from The Netherlands, By Arjan Verdooren

Coming from the Netherlands, I have noticed quite some similarities between Sweden and my country of origin. Both are quite egalitarian societies. Both have a relatively large welfare state, a (more or less) symbolic monarchy and very unreliable summer weather. As a Dutchman, I additionally have regular déjà vu feelings when confronted with the Swedish debate and rhetoric around immigration and mu...

Läs mer

17 05 09
Call for abstracts

Interkulturell dialog i teori och praktik- en antologi för praktiker Begreppet interkulturell dialog håller på att bli en central del av den politiska diskursen om relationen mellan människor med europeisk och icke-europeisk bakgrund i europeiska länder. Man talar även om interkulturell dialog mellan de olika europeiska kulturerna samt mellan Europa och andra kontinenter så kallade kultur...

Läs mer

17 04 07
Save the date: Kunskapsdag om delaktighet 24 november 2017, 9.00–16.00, Scandic Crown, Göteborg

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet. Men vad innebär det att vara delaktig? Vems delaktighet talar vi om och delaktighet på vems villkor? Vad gör delaktighet för skillnad i organisationer och verksamheter? Vad finns för samband mellan delaktighet och hållbar samhällsutveckling? ...

Läs mer

Arkiv